Fotowoltaika Kielce

Pompy Ciepła

Nowoczesne rozwiązania - odnawialne źródła energii

Potrzebujesz porady?, Chcesz oszacować koszt fotowoltaiki?, Chcesz skorzystać z dofinansowania OZE?

Zadzwoń
Tel 796 407 190

OZE - szansa na lepszą przyszłość

Ekologia to słowo, które pojawia się coraz częściej w języku mas. Problemy, z jakimi musi się mierzyć środowisko naturalne, dotykają niemal całą kulę ziemską. Pomimo ograniczania zużycia plastiku i segregowania śmieci okazuje się, że skutki zmiany klimatu nastąpią szybciej, niż zakładali naukowcy.

Jedynym ratunkiem dla środowiska naturalnego jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które bazują na naturalnych i niewyczerpalnych surowcach. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć kwestie związane z OZE - czym są, jakie korzyści z nich płyną a także dlaczego odgrywają tak ważną rolę.

Co to jest OZE?

Odnawialne źródła energii pochodzą z naturalnych zjawisk przyrodniczych i uzupełniają się w jej naturalnych procesach, dlatego są niewyczerpalne. Stanowią ważny element nie tylko sfery ekologicznej, ale także ekonomicznej i gospodarczej. Energia jest podstawą rozwoju gałęzi gospodarki takich jak transport, usługi i rolnictwo. Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego w tych sektorach stanie się konkurencyjnym rozwiązaniem na arenie międzynarodowej. Przykładowo energia wiatrowa w Danii wytwarza 42% energii konsumowanej przez cały kraj.

Rozwój energetyki odnawialnej przyspieszy nie tylko redukcję emisji dwutlenku węgla, ale polepszy jakość życia mieszkańców dzięki zapewnieniu nowych miejsc pracy. Można zatem wywnioskować, że OZE zapewni nie tylko czystszą, ale także perspektywistyczną przyszłość.

OZE Kielce

Źródła energii odnawialnej

Najczęściej wymieniane odnawialne źródła energii to:

Energia wiatrowa

Energię wiatrową pozyskuje się z turbin wiatrowych, których działanie polega na przekształceniu energii kinetyczne wiatru w energię elektryczną.

Obecnie na terenie UE energetyka wiatrowa rozwija się najprężniej. Ze względu na sprzyjające położenie geograficzne i naturalne cechy klimatu najlepszą inwestycją w elektrownie wiatrowe są tereny Hiszpanii, Irlandii i Danii.

Elektrownie wiatrowe mają podobną sprawność do elektrowni węglowych. Istotną różnicą jest jednak brak emisji zanieczyszczeń.

Energia wodna

Historia wykorzystania hydroenergii sięga niepamiętnych czasów. Obecnie wykorzystuje się ją w elektrowniach wodnych, które wykorzystują siły przepływającej wody. Przekształcenie energii wodnej w kinetyczną następuje pod wpływem turbiny, która pod wpływem wody obraca się, przekazując energię do generatora.

Wyspecjalizowane elektrownie wodne wykorzystują również energię prądów i pływów, która wykorzystują zmiany poziomy wody w morzach i oceanach.

Energia słoneczna

Energia słoneczna jest najbardziej popularnym źródłem OZE w Polsce. Niemal na każdym domu możemy zobaczyć instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane do celów grzewczych lub produkcji energii elektrycznej. Przekształcenie energii ze słońca w ciepło jest możliwe przy użyciu kolektorów słonecznych, natomiast panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w prąd stały.

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych źródeł, z energii słonecznej może skorzystać każdy. Inwestując w fotowoltaikę nie trzeba posiadać dużej przestrzeni,i a co najważniejsze takie zamierzenie podlega dofinansowaniom, które znajdziesz szczegółowo opisane w zakładce - Dofinansowania OZE.

 

 OZE fotowoltaika

 

Energia geotermalna

Energia pochodząca z wnętrza ziemi kojarzy się gejzerami, które okresowo wyrzucają gwałtownie słup gorącej wody i pary wodnej. Geotermia jest najtrudniejszym do pozyskania źródłem ze względu na to, że kryje się daleko pod ziemią. Zasoby nagromadzone w szczelinach skalnych pozyskuje się za pomocą odwiertów, które pobierają z gorącej wody energię do celów energetycznych.

Energia biomasy

Biomasa to odpady organiczne z gospodarstw domowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Energię z biomasy pozyskuje się za pomocą jej spalania. Ciepło uzyskane z tego procesu wykorzystuje się do wytwarzania energii elektrycznej.

Istnieją różne rodzaje biomasy:

  • stała - drewno, rośliny
  • gazowa - biogaz
  • ciepła - biopaliwa

Korzyści z użytkowania OZE

  • Zmniejszenie importu paliw
  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju
  • Poprawa bilansu handlowego regionu, który wykorzystuje OZE
  • Rozwój infrastruktury
  • Niższe koszty wytwarzania energii
  • Uniezależnienie od konwencjonalnych źródeł energii
  • Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

Zielona energia dla domu i firmy

Jednym z najlepszych rozwiązań gwarantujących zieloną energię dla domu jednorodzinnego jest instalacja paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła. W obliczu dynamicznych zmian klimatycznych i wzroście ceny za energię elektryczną wykorzystanie wyżej wymienionych instalacji staje się koniecznością.

Wiele firm podejmuje również działalność w obszarze OZE, niezależnie od profilu swojej działalności. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań daje ogromne zyski ekonomiczne i tworzy pozytywny wizerunek firmy. Nie bez przyczyny urządzenia takie jak panele czy pompy są coraz częściej wybierane przez naszych klientów.

 

 Bezpłatne konsultacje

 

OZE w Polsce

Odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę na całym świecie. W Polsce ten ważny temat jest spychany na dalszy plan. Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest jednym z największych w Europie. Jedyną szansą na lepszą przyszłość jest zmiana sposobu myślenia społeczeństwa. W perspektywie nasilających się zmian klimatycznych konieczne jest stworzenie podstaw, które miałyby na celu przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Większa świadomość społeczeństwa na temat skutków, jakie niosą za sobą zagrożenia spowodowane zmianami klimatycznymi, przyczyni się do rzeczywistej praktyki i instalacji urządzeń wykorzystujących OZE.

Działania promujące odnawialne źródła energii wynikają przede wszystkim z konieczności zrealizowania celu wyznaczone przez Wspólnotę Europejską. Zgodnie z ustawą o OZE z 2009 roku, państwa UE zobowiązały się zapewnić określony udział OZE w końcowym zużyciu energii. Cel Polski został określony na poziomie 15% do 2022 roku.