Potrzebujesz porady w kwestii oszczędności z OZE?, Chcesz oszacować koszt fotowoltaiki?, Chcesz skorzystać z dofinansowania OZE?

Zadzwoń
Tel 796 407 190

Dofinansowania OZE

Każdy, kto poważnie zastanawia się nad instalacją paneli fotowoltaicznych, może skorzystać z dofinansowań oferowanych przez instytucje. Inwestycja w odnawialne źródła energii to oszczędne i atrakcyjne rozwiązania przynoszące wysokie korzyści. Kolejnym aspektem jest fakt, że fotowoltaika jak i pompy ciepła są przyjazne dla środowiska.

Nasza firma profesjonalnie zajmująca się fotowoltaiką pomoże Ci załatwić wszystkie formalności związane z dofinansowaniem OZE - odnawialnych źródeł energii. Jeśli nie masz doświadczenia w organizowaniu takich świadczeń — zgłoś się do nas. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i indywidualnie dobiorą program dofinansowania, który będzie najkorzystniejszy w Twojej sytuacji.

 

Dofinansowania OZE Kielce

 

Dofinansowania OZE Kielce

Dofinansowania na odnawialne źródła energii w Kielcach dostępne są nie tylko dla indywidualnych klientów. Istnieją także dotacje, które wspierają finansowo firmy i gospodarstwa rolne, które zdecydowały się na wykorzystanie fotowoltaiki czy pomp ciepła. Na polskim rynku można znaleźć dofinansowania unijne, rządowe, ale także wojewódzkie.

 

Kto może starać się o Dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Kielcach?

Różne programy dofinansowań OZE posiadają odmienne warunki przyznawania pomocy. Jednak do grupy, która może skorzystać z takiego wsparcia finansowego zaliczają się:

 • osoby prywatne;
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie naukowe wyższe;
 • firmy, spółki komunalne, przemysłowe, przedsiębiorstwa, producenci energetyczni;
 • samorząd terytorialny, związki samorządowe;

 
O jakie dofinansowanie OZE w Kielcach można się ubiegać?

Możliwości na uzyskanie dofinansowania na odnawialne źródła energii w Kielcach jest kilka. Można skorzystać z pomocy wielu programów, jednak formy wsparcia mogą się od siebie znacznie różnić. Jakiego więc dofinansowania OZE można się spodziewać?
Pierwszym sposobem jest uzyskanie dofinansowania OZE w formie kredytu lub pożyczki. Alternatywą dla tego typu pomocy jest uzyskanie pożyczki z niskim oprocentowaniem — w późniejszym czasie istnieje możliwość jej umorzenia. Najlepszą opcją, którą też najciężej jest uzyskać, jest tak zwana dotacja bezpośrednia, która może wynieść nawet 50% całej kwoty za inwestycje w odnawialne źródła energii.

 

Czy warto wziąć dofinansowanie OZE Kielce?

Inwestycja w odnawialne źródła energii jest w tym momencie niezwykle opłacalna ze względu na ogólnoświatowe promowanie ekologicznych rozwiązań, mających na celu ochronę naszej planety. Wykorzystanie OZE w firmie niesie ze sobą wiele korzyści:

 • redukuje niekorzystny wpływ danego przedsiębiorstwa na otoczenie naturalne, czyli środowisko,
 • konstruktywny wizerunek organizacji mającej na uwadzę dobro ekosystemu, co stanowi istotną kwestię dla przyszłych kontrahentów,
 • duża oszczędność na kosztach energii,
 • zwiększenie wartości i zasobów firmy,
 • przewaga nad konkurencją oraz zabezpieczenie na przyszłość,
 • propagowanie gospodarki zeroemisyjnej.

Wszystkie te korzyści przekładają się na poprawę sytuacji ekonomicznej i biznesowej przedsiębiorstw. Dofinansowania OZE Kielce to z całą pewnością opłacalne rozwiązanie.

 

Mój prąd - Odnawialne źródła energii

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnej energii elektrycznej. Program ten ma polegać na instalacji zielonych paneli fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem objęte mogą zostać instalację o 2-10 kW mocy. Ten program skierowany jest do gospodarstw domowych. 

Organem zarządzającym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy pamiętać, że poza oryginałem wniosku dotację w programie Mój Prąd powinno dołączyć się cztery załączniki w postaci kopii faktury, wydrukowanego potwierdzenia przelewu lub oświadczenia o zapłacie za instalację gotówką, zaświadczenia podbitego przez OSD i oryginał oświadczenia RODO z własnoręcznym podpisem składającego.

 
Prosument 2

Pompy ciepła dofinansowanie w Kielcach

To linia dofinansowania pomp ciepła Kielce przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Jej celem jest ograniczenie, jak i uniknięcie emisji CO2 do atmosfery. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie poprzez podniesienie świadomości inwestorskiej, jak i ekologicznej. 

Profitentem programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Finansowane są instalację pomp ciepła, panele słoneczne, małe elektrownie wiatrowe, źródła ciepła opalane biomasą, jak i układy mikrokogeneracyjne.

Program wdrażany jest na trzy sposoby:

 • dla jednostek samorządu,
 • za pośrednictwem banków,
 • za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W tym programie dofinansowanie pomp ciepła Kielce zawsze udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją na w sumie 100% kosztów kwalifikowanych instalacji. Z tego 20%-40% dofinansowania beneficjenci otrzymują w formie dotacji, a pozostała część w formie pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach. 

Pompy ciepła Kielce dofinansowanie

Moje ciepło

Pompa ciepła dofinansowanie - 2023

W kwietniu 2022 roku ruszył program Moje ciepło z budżetem niemal 600 mln zł, w ramach którego można otrzymać dotację na zakup i montaż pompy ciepła w domach jednorodzinnych. Beneficjent może otrzymać wsparcie wynoszące 30% kosztów lub 40% przy karcie dużej rodziny. W przypadku powietrznej pompy ciepła wynosi 7 tys. zł, natomiast gruntowej 21 tys. zł. Warunek udzielenia dofinansowania pomp ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego domu - uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię. W skrócie — dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie właścicielom nowych budynków charakteryzujących się wysoką energooszczędnością.

 • 63 kWh/(m²xrok) - dla wniosków składanych w 2022 roku;
 • 55 kwh/(m²xrok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach;

Nabór wniosków odbywa się do 31.12. 2022 roku lub do wyczerpania puli środków. Należy jednak pamiętać o zasadzie — aby móc ubiegać się o dofinansowanie inwestycja, musi być wykonana w całości. Pompa ciepła Kielce dofinansowanie jest ogromną szansą dla wielu osób na rozpoczęcie czystego i ekologiczne życia. Dofinansowanie ma realny wpływ na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery a co więcej zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Moje ciepło jest odpowiedzią dla inwestorów, którzy budując domu, myślą przyszłościowo nie tylko pod kątem ekologii, ale również ekonomii. Pompy ciepła Kielce spełnia wszelkie wymogi zeroemisyjnego domu.

Szczegółowy opis programu znajdziesz w naszym wpisie blogowym - Program "Moje ciepło".

Dofinansowanie do pomp ciepła


Czyste powietrze

Kompleksowy program, pozwalający na uzyskanie dotacji i pożyczki przez osoby fizyczne na demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła. W ramach dofinansowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną oraz zmniejszających emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przed domy jednorodzinne można także:

 • docieplić przegrody budowlane,
 • wymienić stolarkę okienną i drzwiową,
 • zainstalować odnawialne źródła energii, jak kolektory słoneczne i instalację fotowoltaiczne,
 • zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

Poniżej załączamy zaktualizowaną tabelę przedstawiającą wysokość dotacji. W 2023 roku progi dochodowe i dofinansowanie wzrosło. Maksymalna wysokość dotacji to teraz nie 79 a 135 tysięcy złotych, co jest dobrą informacją dla inwestorów.

tabela czyste powietrze

 
Warto wiedzieć

W programie Czyste Powietrze dofinansowanie przyznawane jest planowane inwestycje. Koszty poniesione przed złożeniem wniosku nie będą uwzględniane.

Pompa ciepła i fotowoltaika dofinansowanie - Jak uzyskać?

Procedury składania wniosków o dofinansowanie pompy ciepła i fotowoltaiki zostały maksymalnie uproszczone, istotne są natomiast terminy, w jakich chcemy złożyć dokumenty oraz realizacja inwestycji. 

Warto w tym celu skorzystać z pomocy firm działających od lat na rynku energii odnawialnych, które zazwyczaj doskonale orientują się także, jak można uzyskać dotację, w jakim programie i jakiego typu dokumenty są do tego potrzebne. Są w stanie także doradzić, czy programy dotacyjne czy też inne źródła finansowania instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła będą najkorzystniejsze w indywidualnym przypadku.


Kilkuletnie doświadczenia płynące z obszaru prosumentów pokazują, że tego typu rozwiązania stają się coraz bardziej atrakcyjne ze względu wprowadzonych rozwiązań legislacyjnych, które tworzą wiele upustów i możliwość otrzymania wsparcia ze środków krajowych lub unijnych. Dofinansowanie do pompy ciepła to najczęściej wybierana opcja przez klientów EKobud.

 

 Pompy ciepła Kielce