Fotowoltaika Kielce

Pompy Ciepła

Nowoczesne rozwiązania - odnawialne źródła energii

Potrzebujesz porady?, Chcesz oszacować koszt fotowoltaiki?, Chcesz skorzystać z dofinansowania OZE?

Zadzwoń
Tel 796 407 190

Dofinansowania OZE

Każdy, kto poważnie zastanawia się nad instalacją paneli fotowoltaicznych może skorzystać z dofinansowań oferowanych przez instytucje. Takie inwestycje w odnawialne źródła energii to oszczędne i atrakcyjne rozwiązania przynoszące wysokie korzyści. Kolejnym aspektem jest fakt, że fotowoltaika jest przyjazna dla środowiska.


Bud-Eko, firma profesjonalnie zajmująca się fotowoltaiką pomoże Ci załatwić wszystkie formalności związane z dofinansowaniem OZE - odnawialnych źródeł energii. Jeśli nie masz doświadczenia w organizowaniu takich świadczeń - zgłoś się do nas. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i indywidualnie dobiorą program dofinansowania, który będzie najkorzystniejszy w Twojej sytuacji.

 

Dofinansowania OZE Kielce

 

Dofinansowania OZE Kielce

Dofinansowania na odnawialne źródła energii w Kielcach dostępne są nie tylko dla interesantów indywidualnych. Istnieją także specjalne programy, które wspierają finansowo firmy, które zdecydowały się na wykorzystanie fotowoltaiki czy pomp ciepła w trakcie realizacji firmowych zleceń.

 

Kto może starać się o Dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii?

Różne programy dofinansowań OZE posiadają odmienne warunki przyznawania pomocy. Jednak do grupy, która może skorzystać z takiego wsparcia finansowego zaliczają się:

 • osoby prywatne;
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie naukowe wyższe;
 • spółki komunalne, przemysłowe przedsiębiorstwa, producenci energetyczni, firmy;
 • samorząd terytorialny, związki samorządowe;

 
O jakie dofinansowanie OZE w Kielcach można się ubiegać?

Możliwości na uzyskanie dofinansowania na odnawialne źródła energii w Kielcach jest kilka. Można skorzystać z pomocy różnych programów, jednak formy wsparcia mogą się od siebie znacznie różnić. Jakiego więc dofinansowania OZE można się spodziewać?
Pierwszym sposobem jest uzyskanie dofinansowania OZE do kredytu albo pożyczki, która ma być przeznaczona właśnie na ten cel. Alternatywą dla tego typu pomocy jest uzyskanie pożyczki z niskim oprocentowaniem - w późniejszym czasie istnieje możliwość jej umorzenia. Najlepszą opcją, którą też najciężej jest uzyskać jest tak zwana dotacja bezpośrednia, która może wynieść nawet 50% całej kwoty za inwestycje w odnawialne źródła energii.

 

Czy warto wziąć dofinansowanie OZE Kielce?

Inwestycja w odnawialne źródła energii jest w tym momencie niezwykle opłacalna ze względu na ogólnoświatowe promowanie ekologicznych rozwiązań, mających na celu ochronę naszej planety. Wykorzystanie OZE w firmie niesie ze sobą wiele korzyści:

 • redukuje niekorzystny wpływ danego przedsiębiorstwa na otoczenie naturalne czyli środowisko,
 • konstruktywny wizerunek organizacji mającej na uwadzę dobro ekosystemu, co stanowi istotną kwestię dla przyszłych kontrahentów,
 • duża oszczędność na kosztach energii,
 • zwiększenie wartości i zasobów firmy,
 • przewaga nad konkurencją oraz zabezpieczenie na przyszłość,
 • propagowanie gospodarki zeroemisyjnej.

Wszystkie te korzyści przekładają się na poprawę sytuacji ekonomicznej i biznesowej przedsiębiorstw. Dofinansowania OZE to z całą pewnością opłacalne rozwiązanie.

 
Obecnie to najważniejsze programy dostępne na stronie rządowej:

(https://enerad.pl/oze/dofinansowanie/firmy)

Mój prąd - Odnawialne źródła energii

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł odnawialnej energii elektrycznej. Program ten ma polegać na instalacji zielonych paneli fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem objęte mogą zostać instalację o 2-10 kW mocy. Ten program skierowany jest do gospodarstw domowych. 

Organem zarządzającym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy pamiętać, że poza oryginałem wniosku dotację w programie Mój Prąd powinno dołączyć się cztery załączniki w postaci kopii faktury, wydrukowanego potwierdzenia przelewu lub oświadczenia o zapłacie za instalację gotówką, zaświadczenia podbitego przez OSD i oryginał oświadczenia RODO z własnoręcznym podpisem składającego.

Dofinansowania OZE 
Prosument 2

Dofinansowanie m.in. pomp ciepła Kielce

To linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Jej celem jest ograniczenie jak i uniknięcie emisji CO2 do atmosfery. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie poprzez podniesienie świadomości inwestorskiej jak i ekologicznej. 

Profitentem programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Finansowane są instalację pomp ciepła, kolektory słoneczne, małe elektrownie wiatrowe, źródła ciepła opalane biomasą jak i układy mikrokogeneracyjne.

Program wdrażany jest na trzy sposoby:

 • dla jednostek samorządu,
 • za pośrednictwem banków,
 • za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W tym programie dofinansowanie zawsze udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją na w sumie 100% kosztów kwalifikowanych instalacji. Z tego 20%-40% dofinansowania beneficjenci otrzymują w formie dotacji, a pozostała część w formie pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach. 

Fotowoltaika zapytaj eksperta


Czyste powietrze

Kompleksowy program, pozwalający na uzyskanie dotacji i pożyczki przez osoby fizyczne na demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła. W ramach dofinansowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną oraz zmniejszających emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przed domy jednorodzinne można także:

 • docieplić przegrody budowlane,
 • wymienić stolarkę okienną i drzwiową,
 • zainstalować odnawialne źródła energii, jak kolektory słoneczne i instalację fotowoltaiczne,
 • zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

Maksymalny koszt, który kwalifikuje się do dofinansowania, od którego obliczana jest wysokość dotacji to 53 tys, zł. na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostałe koszty kwalifikowane mogą zostać sfinansowane pożyczką.

 
Warto wiedzieć

Warto jednak pamiętać, że  w programie czyste powietrze dofinansowanie przyznawane jest na dopiero planowane inwestycje. Koszty poniesione przed złożeniem wniosku nie będą uwzględniane.


Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Procedury składania wniosków o dofinansowanie na fotowoltaikę zostały maksymalnie uproszczone, istotne są natomiast terminy, w jakich chcemy złożyć dokumenty oraz realizacja inwestycji. 

Warto w tym celu skorzystać z pomocy firm działających od lat na rynku energii odnawialnych, które zazwyczaj doskonale orientują się także, jak można uzyskać dotację, w jakim programie i jakiego typu dokumenty są do tego potrzebne. Są w stanie także doradzić, czy programy dotacyjne czy też inne źródła finansowania instalacji fotowoltaicznych będą najkorzystniejsze w indywidualnym przypadku.


Kilkuletnie doświadczenia płynące z obszaru prosumentów pokazują, że tego typu rozwiązania stają się coraz bardziej atrakcyjne ze względu wprowadzonych rozwiązań legislacyjnych, które tworzą wiele upustów i możliwość otrzymania wsparcia ze środków krajowych lub unijnych.

 

dofinansowania oze kielce